بررسی اثرات شکستن خواب بر ویژگی‌های جوانه‌زنی

بررسی اثرات شکستن خواب بر ویژگی‌های جوانه‌زنی

بررسی اثرات شکستن خواب بر ویژگی‌های جوانه‌زنی بذر دو گونه گیاه دارویی موسیر (Allium altissimum) و روناس (Rubia tinctorum)اکوفیزیولوژی بذر مقاله 2، دوره 1، شماره 2، زمستان 1394 ، صفحه 105

قیمت 2021
تبیین نقش اثر بخشی آموزش مهارت‌های مقابله‌ای

تبیین نقش اثر بخشی آموزش مهارت‌های مقابله‌ای

این پژوهش با هدف تعیین اثر بخشی مهارت‌های مقابله‌ای بر عزت نفس و خودکارآمدی دانش‌آموزان پسر مقطع اول متوسطه‌ی شهرستان مشکین‌شهر انجام شده است. روش پژوهش حاضر نیمه آزمایشی و از نوع طرح‌های پیش‌آزمون‌ـ پس آزمون با

قیمت 2021
اثربخشی برنامۀ بازآموزی اسنادی بر فرایندهای

اثربخشی برنامۀ بازآموزی اسنادی بر فرایندهای

هدف: هدف پژوهش تعیین اثربخشی بازآموزی اسنادی بر ارزیابی­های شناختی، راهبردهای حل تعارض و سازگاری زناشویی بود.روش: روش پژوهش شبه ­آزمایشی با گروه آزمایش و گواه و طرح پیش آزمون، پس آزمون و پیگیری دو ماهه و جامعه آماری 200

قیمت 2021
سراپردهٔ یگانگی کتابخانهٔ آثار بهائی Bahai

سراپردهٔ یگانگی کتابخانهٔ آثار بهائی Bahai

پنج لوح خطاب به افرادی زرتشتی نژاد از جمله دو نامه در جواب سؤالات مانکچی صاحب، دانشمند و در این مقام چندی قبل از خامهٴ دانش ظاهر شد آنچه که بینایان را کفایت نماید و اهل دانش را فرح اکبر

قیمت 2021
اثربخشی بازآموزی اسنادی بر اضطراب دانش آموزان

اثربخشی بازآموزی اسنادی بر اضطراب دانش آموزان

از جامعه آماری دانش آموزان با ناتوانی های یادگیری شهر تهران در سال تحصیلی ۹۲۱۳۹۱، ۲ مرکز اختلال یادگیری به روش هدفمند و در دسترس (۳۶ نفر؛ ۹ دختر و ۲۷ پسر پایه های دوم تا ششم ابتدایی و سنین ۷ تا ۱۲ سال) انتخاب شدند.

قیمت 2021
دوره 8 شماره 1 (1399) فصلنامه بهداشت در عرصه

دوره 8 شماره 1 (1399) فصلنامه بهداشت در عرصه

در این مطالعه ۴۴۰ دانش‌آموز شرکت کردند. داده‌ها از طریق پرسشنامه گردآوری شد که شامل سه بخش: اطلاعات دموگرافیک، پرسشنامه سواد سلامت نوجوانان (HELMA)

قیمت 2021
اثرات رسانه بر زندگي انسان لینک نما

اثرات رسانه بر زندگي انسان لینک نما

آثار رسانه ها بر انسان٬ اثرات رسانه بر افراد٬ اثرات رسانه بر انسان٬ اثرات رسانه بر زندگي آدمیان٬ اثرات رسانه ها بر زندگی بشر٬ تاثير رسانه بر افراد٬ تاثیر رسانه بر زندگي انسان٬ تحقیق آثار رسانه٬ مقاله آثار رسانه٬ نقش

قیمت 2021
سراپردهٔ یگانگی کتابخانهٔ آثار بهائی Bahai

سراپردهٔ یگانگی کتابخانهٔ آثار بهائی Bahai

پنج لوح خطاب به افرادی زرتشتی نژاد از جمله دو نامه در جواب سؤالات مانکچی سراپردهٴ یگانگی بلند شد بچشم بیگانگان یکدیگر را مبینید همه بار یک دارید و برگ یک شاخسار براستی میگویم آنچه

قیمت 2021
بررسی اثرات زبری، خوردگی و رسوب بر عملکرد یک

بررسی اثرات زبری، خوردگی و رسوب بر عملکرد یک

در این پروژه اثرات عواملی مانند زبری،افزایش یا کاهش ضخامت ناشی از رسوب سایش در پره های کمپرسور محوری چهارطبقه bbc/sulzer مورد بررسی قرار گرفته شده است.از انجایی که معمولا بیشترین رسوب ها و سایش در طبقه اول اتفاق می افتد،از

قیمت 2021
جشنواره علمی جابر بن حیان (پروژه های علمی دانش

جشنواره علمی جابر بن حیان (پروژه های علمی دانش

دانش به کار رفته در کمان تیراندازی ابزارهای ساختمان سازی و بلند کردن بار در قرون وسطی ابزارهای محاصره شهرها (Siege engines) در جنگ هاي قدیم تونل با دست منجنیق ها ، فلاخن ها وابستگان آنها

قیمت 2021
پیوندهای کوچک مفید