شبیه سازی دینامیک مولکولی جریان آرگون مایع

شبیه سازی دینامیک مولکولی جریان آرگون مایع

در مقاله حاضر، شبیه سازی دینامیک مولکولی جریان پوآزی حاوی آرگون مایع درون یک نانوکانال با اعمال نیروی خارجی روی ذرات سیال، با استفاده از تابع پتانسیل های مختلف انجام شده است.

قیمت 2021
آسیب شناسی جریان‌های تکفیری و راهکارهای

آسیب شناسی جریان‌های تکفیری و راهکارهای

پژوهش حاضر، به آسیب شناسی جریان&zwnj های تکفیری از منظر مقام معظم رهبری در سه عرصه باورها، حوزه اخلاق و رفتار، پرداخته است و به تناسب، راه کارهای برون رفت از آسیب&zwnj های جریان&zwnj های تکفیری از منظر رهبری مورد بررسی قرار

قیمت 2021
بررسی عددی جریان سیال غیرنیوتنی روی کره

بررسی عددی جریان سیال غیرنیوتنی روی کره

در مطالعهحاضر به شبیه­سازی جریان سیال غیرنیوتنی خون درون یک کانال دو بعدی دارای انسداد پرداخته شده است. از مدل سیال کاریویاسودا برای بررسی رفتار رقیق برشی خون استفاده گردیده است.

قیمت 2021
شبیه سازی عددی جریان کاویتاسیون در یک نازل

شبیه سازی عددی جریان کاویتاسیون در یک نازل

با استفاده از روش مدل سازی عددی جریان کاویتاسیون ابری و صفحه ای در هندسه مورد بحث شبیه سازی گردیده و صحت نتایج حاصل در برابر نتایج تجربی ارزیابی شده است.

قیمت 2021
آشنایی با الکترونیک تقسیم جریان

آشنایی با الکترونیک تقسیم جریان

در مدار الکتریکی هم همینطور میشود یعنی اگر بیشتر از حد مجاز از یک منبع جریان بکشیم ولتاژش افت میکند و اگر مقاومت را تا حد صفر برسانیم ولتاژ دو سر منبع هم صفر میشود. منبع ایده آل چیست؟

قیمت 2021
صنایع شیمیایی

صنایع شیمیایی

تئوری ولتامتری 11 مقدمه ای بر ولتامتری : اعمال یک پتانسیل متغیر به الکترود کار واندازه گیری جریان می باشد. مقدار تغیرات سطح برای الکترودهای جیوه ای که سطح آنها با گذشت زمان ثابت است برابر صفر است واین سبب میشود که جریان

قیمت 2021
اشتراک آسیاب نمودار جریان

اشتراک آسیاب نمودار جریان

تن از نمودار جریان فرایند آسیاب نمودار جریان فرآیند در نمودار شکل بلوک برای معدن زغال سنگ. فرآیند زغال سنگ آسیاب نمودار جریان, فرآیند, استخراج آهن از سنگ معدن, برای تولید یک تن

قیمت 2021
بررسی جریان آشفته به روش شبیه سازی گردابه های

بررسی جریان آشفته به روش شبیه سازی گردابه های

اکثر جریان های موجود در طبیعت و همچنین جریان هایی که در مهندسی اتفاق می افتد مغشوش می باشند. برای حل معادلات حاکم بر سیال (معادلات ناویر استوکس) در حالت آشفته احتیاج به یکسری مدل سازی عددی می باشد .از روش های مهم و

قیمت 2021
تحلیل جریان ثانویه در cascadeهای جریان محوری (توربین)

تحلیل جریان ثانویه در cascadeهای جریان محوری (توربین)

در دهه ی اخیر، شبیه سازی سه بعدی اجزای توربین های گازی به شدت مورد بررسی قرار گرفته است. یکی از مسائلی که در طراحی و آنالیز اجزای توربین های گاز مهم می باشد، شناسائی میدان جریان و پیش بینی افتها وناپایداری های

قیمت 2021
پیوندهای کوچک مفید